Gråns Karp

Karpfiske i Dalarna

Regler för bokning av metflotten i Gråns

BOKNINGSREGLER FÖR METFLOTTEN I GRÅNSSJÖN

 1. All bokning kan ske max fyra veckor före planerat fiske.
 2. Bokning kan göras samma dag som planerat fiske om flotten är ledig. Betalning ska dock ske senast fyra timmar före planerat fiskepass. 
 3. Tiden som gäller är kl. 15.00 dag ett till kl. 15.00 dag 2 och fortlöpande om fler dygn önskas.
 4. Bokad flotte får ej beträdas av andra än den som bokat den, om fler fiskare ska vistas på flotten får dessa endas vistas på flotten om den som bokat den medger detta.
 5. Max antal fiskande från flotten är två personer med tre spön vardera. 
 6. Om flotte bokats och bokaren får förhinder bör detta meddelas så lång tid före boknigsdatumet som möjligt så att andra kan få tillgång till flotten uistället för bokaren. Bokningsavgiften fås tillbaka så snart ni meddelat att ni ej önskar boka flotten längre. 
  OBS. en administrativ avgift för PayPal dras av, denna avgift kan vi på grånskarp.se inte påverka tyvärr. Avgiften är ca 3kr i dagsläget.
 7. Avgift för att boka är 35 kr per dygn, 150 kr per vecka. Flotten kan bokas max 5 dagar i rad per fiskesällskap. Minst en vecka måste förflyta mellan varje bokning, så att fler får chansen att fiska från flotten.
 8. Medlemmar i Grånskarp får boka flotten gratis under första dygnet, önskas fler dygn kostar två dygn 35 kr och en vecka 120 kr. Max en veckas bokning även för medlemmar och detta gäller även om fler ska fiska samtidigt, max en vecka per medlemssällskap. Tänk på att fler kan vilja boka flotten.
 9. Ingen åverkan får under några omständigheter göras på flotten, önskas spöhållare, använd ett spöstativ med lämpliga fötter, t.ex. ett så kallat Rod-pod eller ett trebenat bankstick (så kallat tri-pod).
 10. Följ i övrigt alla regler som gäller för fisket i Grånssjön.
 11. Om fiskare som ej bokat flotten befinner sig på flotten gäller alltid att bokning har förtur och fiskare som ej har bokat skall omedelbart lämna flotten till förmån till den som bokat.  

Skitfiske!

PS. Glöm inte att fota all fångad fisk och behandla dom väl samt dokumentera till oss så fler kan ta del av fångsten. DS.

Boka Flotten

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera