Gråns Karp

Karpfiske i Dalarna

Fiskeregler för Karpfiske i Grånssjön

 1. Karpfiske får bedrivas mot lösande av speciellt karpfiske­kort. Vanligt fiskekort i Gagnef-Mockfjärds Fvo gäller alltså inte för karpfiske i Grånssjön. 
      Undantag: Ortskortsinnehavare får fiska karp första dygnet gratis, därefter gäller samma priser som för övriga.
      Medlemmar i Grånskarp fiskar gratis första dygnet precis som ortskortsinnehavare.
      Alla fiskekort måste bokas så vi vet när du påbörjade ditt fiske.
 2. Karpfiskekortet kan lösas som dygnskort, veckokort eller årskort.
      Priser:
      Dygnskort: 50 kr (förmäskning utan fiske 3 dagar innan ingår)
      Veckokort: 100 kr (förmäskning utan fiske 3 dagar innan ingår)
      Årskort: 200 kr
 3. Barn under 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap om målsman löst karpfiskekort.
 4. Fiske får bedrivas med 3 spön per person. Nät eller mjärdfiske är föbjudet i Grånssjön, överträdelse innebär omedelbar konfiskerinng av fiskeredskapen och polisanmälan.
 5. Spön bör placeras så dessa inte stör fiskare bredvid, håll därför rimligt avstånd till din fiskegranne för allas trivsel. Sunt förnuft gäller.
 6. Vid så kallad stalking eller smygfiske efter karp får endast ett spö användas
 7. Flugfiske efter karp är givetvis också tillåtet.
 8. Mäskning och förmäskning tillåten.
 9. All karp (och även mört över 100 g) skall återutsättas oavsett kondition på fisken, är fisken skadad allvarligt ska den i alla fall återutsättas. Om möjligt uppskattas att dokumentering såsom fotografering eller kontakt med representant för karpfiskeansvarig om fiskens kondition i samband med fångsten.
 10. Anmälan av fångst är ett krav, all karp ska rapporteras till fiskeansvarig via hemsidan granskarp.se och Fiskanmälningsformuläret där. Alternativt via telefon, sms eller epost. Tänk på att bästa fångsten belönas med årskort nästföljande säsong.
 11. Röjning av swim/fiskeplats ej tillåten om inte överenskommelse gjorts med ansvariga för Grånskarp eller markägare.
 12. Allt skräp och mäskrester skall städas undan efter fiskepasset. Lämna platsen som den var när ni kom.
 13. Tältning vid fiskeplatsen/swimet tillåten och gäller så länge fiskekortet gäller. Om man har årskort gäller tältning i max en vecka per fiskepass med en paus på minst en vecka mellan passen. Byts fiskeplats/swim räcker det med en dags paus mellan passen. 
  Regler i samband med tältningen är samma som gäller vid allemansrätt och att ingen åverkan får göras på naturen i området. Tältning får endast ske på ett närmaste avstånd på 15m från sjöstranden eller på metflotten på myren.
 14. På metflotten får endast ett tält placeras, två personer kan fiska samtidigt på flotten. Allt fiske på flotten sker på egen risk.
 15. Metflotten bokas separat enligt särskilda regler gällande för bokning av flotten. Läs reglerna under bokning av flotten i huvudmenyn eller klicka HÄR.
 16. Eldning med öppen eld är inte tillåtet. Använd trangiakök eller gasolkök som kokkök om ni vill ha varm mat och se till att eventuell eld utanför kokköket snabbt kan släckas. All huggning av ved eller röjning av eventuellt buskage är förbjudet om ingen överenskommelse med markägare eller fiskeansvarig finns. Den naturliga miljön ska bevaras i största möjliga mån.
 17. Toalettbesök bör ske minst 100m från stranden till sjön och allt papper i samband med detta skall avlägsnas från platsen där behoven uträttats.
 18. Störande uppträdande mot såväl andra besökare, fiskare som boskap runt sjön är absolut förbjudet och leder till omedelbar avstängning och beivras på samma sätt som tjuvfiske.

All överträdelse mot dessa regler kommer beivras.
Grånskarp – Karpfiske i Gagnef.

 

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Sponsorer

metebutiken webb

vestlis logga

skk logga

Gagneffiske