Gråns Karp

Karpfiske i Dalarna

Grånssjön

PetterRadis

Grånssjön vid Gagnef i Dalarna är en liten sjö på 3 hektar som är en av flera små så kallade isgropar som ligger vid sidan om Österdalälven i Gagnef och Djurås. Miljön och naturen runt sjöarna är fantastisk och man känner sig nästan förflyttad till Tolkiens Sagan om ringen i Hobbitarnas Fylke. Med andra ord som gjord för långa karppass.

Då varken tillflöden eller frånflöden existerar är det unika betingelser i vattnen som tillförs nytt vatten genom underjordiska källor.

Vattnet är ej humusfärgat som många skogstjärnar utan klart med en karakteristisk dyig botten och näckrosor, nate och vattenliljor som huvudsaklig vegetation, fisk ses lätt om man använder polariserande glasögon t.ex.

Sjön har i alla år tjänat som en sportfiskesjö med ett ganska bra bestånd av abborre och gädda samt mört och ruda (den sistnämnda är väldigt osäker - lokala fiskare hävdar att så inte är fallet så med största sannolikhet finns inte någon ruda). Vårt provfiske med nät blev endast utfört en gång, den 5/9-10, sent på säsongen när rudan mycket väl kan ha ställt sig mycket inaktiv och simmar alltså inte in i några nät. Det vore kul att se om det finns ruda och om det är någon storlek på den... Då har vi plötsligt ytterligare en spännande art att satsa på i sjön förutom karp, abborre, gädda och mört. Mörten håller för övrigt mycket fin kaliber och exemplar på 6-8hg är inte ovanligt vid bottenmete.

Valet för projekt karp föll på Grånssjön då Gruvasjön som är dubbelt så stor och grannsjön har braxen. Att det finns braxen råder det ingen tvekan om då en stor död braxen hittades när vi var där och provfiskade i somras.

Då grånssjön ej har braxen eller andra mat/beteskonkurrenter till karp så föll sig valet ganska naturligt och eftersom sjön ändå är, i engelska karpsammanhang, på "hela" 3 hektar så borde det fungera.

Våra förutsättningar

För vår del i Gagnefs kommun handlar det ofta om längre stränga vintrar vilket innebär att karpen bör ha en minimistorlek på 100g. Utsättningen den 9 juni 2011 innehöll 89st karpar i vikter mellan 0,5 - 4,6 kg med tonvikt på 0,5 och 1 kg.

Det vatten som vi har att göra med är en så kallad isgrop med varken till eller frånflöden, vattnet kommer underifrån. Sikten i sjön är god och vattnet är klart och ljust. Vegetationen är övervägande näckrosor, nate och vattenliljor vilket bör betyda att det finns en del näring i sjön, vilket även närliggande aktivt jordbruk bör ge förutsättningar för då det alltid sker urlakning av jorden och en del gödningsmedel tillförs sjön. Konkurrensen om föda är genom mört som finns där men det har i andra vatten inte visat sig vara något större problem om inte mörten finns i rikliga mängder vilket vårt provfiske inte direkt tyder på. Mörten är däremot av riktigt fin kaliber viket kan ge problem med vissa beten som exempelvis majs och andra partiklbeten som mörten kan sluka. Boilies däremot borde fungera fint. Är det näringsfattigt kan man få en huggvilligare fisk än om man har planterat ut karpen i näringsrikare vatten med gott om föda.

Fakta Grånssjön

Längd
max: 313 m
medel: ca 250-260 m

Bredd
max: 115m
medel: ca 100m

Omkrets: 745m

Yta: 0,03km2 = 3 hektar

Djup: över 10 m

Vattenvärden
pH: ej mätt ännu men fisklivet som består av mört i alla storlekar vittnar om bra ph.
Alkalinitet: Okänt
Sikt: Mycket klart och fint vatten

Fauna

Djurliv (mat för karpen): Förmodligen likartat som Gruvasjön.
Fiskarter: Mört, Abborre, Gädda och Karp

Karpbeståndet 2011-06-09

Det totala antalet karpar som sattes ut den 9 juni var 89st karpar varav följande viktfördelning:

37st - 0,5kg
45st - 1kg
8st - 2kg
1st - 3kg
1st - 4,6kg
SUMMA. 92st
Detta var det totala antalet som skickades från Aneboda, tyvärr överlevde inte 3st av dessa så totalt är det 89st karpar som överlevt transporten.
Av de som dött var 2st 1kg och 1st 2kg fisk.

Bilder från Grånssjön

 

Karp

(Cyprinus carpio)
Karpen, kungen av vitfiskar, varierar i kroppsform och förekomst av fjäll på grund av avel. Alla varianter har en mycket lång ryggfensbas samt fyra skäggtömmar, en kort och en lång i var sida av munnen...

 

Vägbeskrivning:

Mellan Gagnef och Djurås i Östtjärna by ligger den 3hektar stora (lilla) sjön.

Här ligger Grånssjön.

Klicka på den lilla bilden för att se detaljerad karta i flash.

granstum

 

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Sponsorer

metebutiken webb

vestlis logga

skk logga

Gagneffiske